16.09.2019 | REDASP

Održana obuka Osnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilima u Topoli

Obuku OSNOVE IDENTIFIKACIJE I PRIPREME PROJEKATA U SKLADU SA EU PRAVILIMA, je organizovala Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u saradnji sa kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj Opštine Topola.

Obuka je imala za cilj da se zainteresovani polaznici upoznaju sa konceptom i metodologijom upravljanja projektnim ciklusom, fazama i alatkama koje se koriste kod pripreme projektne prijave bazirane na pristupu logičnog okvira.

Obuku, koja je održana 12. i 13. septembra 2019. godine, pohadjalo je 28 zainteresovanih predstavnika organizacija kulture, obrazovanja i lokalne uprave sa teritorije opštine Topola.


Osnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilimaOsnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilimaOsnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilima
Osnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilimaOsnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilima

Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft