10.02.2021 | REDASP

Objavljeni javni pozivi za tri programa podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima

Ministarstvo privrede objavilo je javne pozive za tri programa podrške mikro, malim i srednjim preduzecima i preduzetništvu za koje je ukupno u ovoj godini opredeljeno 450 miliona dinara.

Objavljeni su javni pozivi za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade, Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za pocetnike  u poslovanju i Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte.

Programe sprovode Ministarstvo privrede i Fond za razvoj, a predstavljaju kombinaciju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita Fonda.

Ministarstvo je za program  podrške ženama i mladim preduzetnicima koji su pocetnici u poslovanju, a koji se prvi put sprovodi ove godine, opredelilo 100 miliona dinara bespovratnih sredstava. Kada je rec o pocetnicima u poslovanju opredeljeno je 150 miliona dinara bespovratnih sredstava, a kroz program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte 200 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansirace se iz kredita Fonda za razvoj.


Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a ciji je:

 • osnivac i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, vecinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena;
 • osnivac i zakonski zastupnik fizicko lice starosti do 30 godina. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, vecinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizickih lica starosti do 30 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizicko lice starosti do 30 godina.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u cetvrtu grupu razvijenosti u skladu sa clanom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrduje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansirace se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbedenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,  niti veci od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

 • kupovinu opreme/vozila (novog ili polovnog, ne starijeg od pet godina);
 • tekuce održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
 • operativne troškove, koji mogu da ucestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Tekst Javnog poziva i pratecu dokumentaciju za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade možete preuzeti OVDE.


Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za pocetnike  u poslovanju

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u cetvrtu grupu razvijenosti u skladu sa clanom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrduje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansirace se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  i kamatnom stopom od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbedenja, uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veci od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

 • tekuce održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
 • kupovinu mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava ukljucenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);
 • operativne troškove, koji mogu da ucestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Tekst Javnog poziva i pratecu dokumentaciju za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za pocetnike  u poslovanju možete preuzeti OVDE.


Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte

Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastuceg razvoja i/ili pripadaju cetvrtoj grupi razvijenosti, a koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju cetvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa clanom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrduje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansirace se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji ispunjavaju kriterijume brzorastuceg razvoja i/ili pripadaju cetvrtoj grupi razvijenosti i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;
 • kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, ukljucujuci alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
 • trajna obrtna sredstva, koja mogu da cine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;
 • nabavku softvera i racunarske opreme.

Takode, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapredenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veci od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.Krediti Fonda po ovom programu odobravace se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do 10 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine i za preduzetnike do 8 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine. Rok otplate kredita ne može biti kraci od 2 godine od dana zakljucenja ugovora ukljucujuci i grejs period, u slucaju otplate kredita u roku koji je kraci od 2 godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2% godišnje uz ostala sredstva obezbedenja.

Tekst Javnog poziva i pratecu dokumentaciju za Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte možete preuzeti OVDE.


Precizno i tacno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i bespovratna sredstva sa pratecom dokumentacijom u skladu sa Programima, predaje se Fondu za razvoj u 2 primerka na sledece adrese: Bulevar Nemanjica 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd. Javni pozivi su otvoreni dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.


Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft