16.05.2018 | Razvoj MSPP

Objavljen Javni poziv za učešće u Programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji

Razvojna agencija Srbije objavila je Javni poziv za učešće u Programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji u okviru Programa rada RAS za 2018. godinu.

Opšti cilj Programa je razvoj privrednih subjekata i povećanje njihove konkurentnosti koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP.

U okviru ovog programa podrška je namenjena MMSPP kroz sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti:1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda;2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa;3. Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga;-    Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga-    Novi dizajn proizvoda i ambalaže; -    Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;4. Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju MMSP i preduzetnici kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada, koji su registrovani u APR Republike Srbije najkasnije do 1. januara 2016. godine i koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Programom će se sufinansirati projektne aktivnosti koje su započete po objavljivanju Javnog poziva, a nisu završene pre potpisivanja ugovora sa RAS. Izuzetak su projektne aktivnosti definisane pod rednim brojem 3. „Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga“ koje mogu biti započete najranije 01.01.2018. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu projekta za učešće u Programu.

Ukupan budžet Programa iznosi 140.000.000 dinara.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost. Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2018. godine.

Javni poziv sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti OVDE.

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u 2 primerka (original i kopija) Regionalnoj agenciji sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće po Programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP U 2018. godini.

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft