03.05.2018 | Razvoj MSPP

Objavljen Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom.

Opšti cilj Programa jeste jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u nabavku proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i to:

 1. nove proizvodne opreme i/ili mašina;
 2. transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
 3. novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 556.322.062,70 dinara.

Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanije uključenih u sprovođenje ovog Programa. U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 20.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

 • pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu, kao i
 • preduzetnici registrovani u APRkoji su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2016. godine i ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:
 1. primarna poljoprivredna proizvodnja (nije isključena nabavka opreme za obavljanje delatnosti  pakovanja, sortiranja, prerade i zamrzavanja npr. hladnjače ili sušare);
 2. izvođenje građevinskih radova (proizvodnja građevinskih proizvoda je dozvoljena);
 3. saobraćaj i transport;
 4. proizvodnja duvanskih proizvoda;
 5. bilo koji oblik trgovinske, turističke ili ugostiteljske delatnosti, izuzev pekara sa industrijskom proizvodnjom i prodajom, i usluga keteringa;
 6. štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, izuzev štamparskih usluga;
 7. uslužne delatnosti (uključujući između ostalog i konsultantske, marketinške, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta kao i ostale usluge informacione tehnologije, proizvodnje i emitovanja digitalnog sadržaja);
 8. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 9. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 10. proizvodnja i promet nafte i naftnih derivata;
 11. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 12. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.


Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, u jednoj od ekspozitura/filijala sledećih poslovnih banaka i lizing kompanije:

 • BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
 • CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
 • HALKBANK, Beograd4. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
 • PROCREDIT BANKA A.D. Beograd1. RAIFFEISEN LEASING DOO Beograd

U navedenim poslovnim bankama i lizing kompaniji se mogu dobiti i sve informacije neophodne za učešće u Programu. 

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Javni poziv sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti OVDE.
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft