09.02.2016 | Razvoj MSPP

Objavljen Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac

Gradsko veće grada Kragujevca raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac.

Sredstva po javnom konkursu mogu se rasporediti korisnicima sredstava za realizaciju programa/projekata koja se ne finansiraju po drugim osnovama iz budžeta grada Kragujevca, a doprinose:

 • zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava
 • promociji grada Kragujevca
 • rodnoj ravnopravnosti i afirmacija prava žena
 • očuvanju kulturne, istorijske i verske tradicije
 • unapređenju kulture, obrazovanja i naučno-istraživačkog rada
 • većoj uključenosti marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu
 • afirmisanju demokratizacije lokalne samouprave
 • zaštiti i očuvanju prirodne baštine
 • razvoju i negovanju međudržavne saradnje
 • podsticaju narodnog stvaralaštva
 • podsticaju i promociji zdrave ishrane
 • prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti
 • zaštiti i pomoći žrtvama nasilja u porodici
 • zaštiti i pomoći žrtvama mobinga
 • prevenciji svih oblika nasilja i diskriminacije, kao i afirmaciji građanskog aktivizma
 • zaštiti životinja
 • podsticaju nataliteta
 • podsticaju razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva,
  volonterstskom radu
 • podsticaju ruralnog razvoja u cilju smanjenja migracije stanovništva,
  humanitarnim programima/projektima udruženja

Projekat je niz jedinstvenih aktivnosti u kraćem vremenskom intervalu ili aktivnosti koje su jednokratnog karaktera, koje uz korišćenje finansijskih, ljudskih i drugih resursa dovode do realizacije unapred definisanog cilja.
Program je grupa aktivnosti koje se odvijaju u dužem vremenskom periodu, uz moguće ponavljanje, kako bi se realizovala neka strategija, ili bi se došlo do unapređenja određene oblasti.
 

Programi/projekti udruženja iz budžeta grada Kragujevca će biti finansirani i realizovani u toku 2017. godine.
Maksimalan iznos sredstava koji se jednom udruženju može odobriti po jednom projektu iznosi 300.000 dinara, a po programu 600.000 dinara.

Predlagač programa/projekta mora da ispunjava sledeće opšte uslove:

 • da je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa/projekta
 • nije u postupku likvidacije ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti
 • u poslednje dve godine nije kažnjen za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost pravnosnažnom odlukom
 • nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja
 • opravdalo sredstva koja su im u prehodnim godinama dodeljena iz budžeta Grada po bilo kom osnovu (ukoliko ih je bilo)
 • priloženim programom/projektom daje doprinos u oblasti navedenim u poglavlju I ovog konkursa 

Predlog programa/projekta se dostavlja na prijemnom šalteru Gradske uprave ili preporučenom poštom na adresu Gradske uprave za vanprivredne delatnosti, Trg slobode 3, Kragujevac, sa naznakom: “Za Komisiju za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu za finansiranje i sufinansiranje programa/projekta udruženja koja su od javnog interesa za grad Kragujevac“.

Svu dokumentaciju - obrazac prijave i ostalu prateću dokumentaciju obavezno dostaviti i u elektronskom obliku.
 
Rok za predaju konkursne dokumentacije je 30. april 2016. godine.
 

Detalji konkursa i spisak potrebne dokumentacije dostupni su na zvaničnom sajtu grada Kragujevca (www.kragujevac.rs). 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za saradnju sa udruženjima i unapređenju ljudskih i manjinskih prava svakog radnog dana u periodu od 8 do 14 časova na adresi Cara Lazara 15, kancelarija broj 2, ili na broj telefona: 034/302-288.

KONKURS UDRUZENJA 2017 obrazac.doc

 Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft