13.05.2014 | InDoc Centar

Konkurs za revitalizaciju braunfilda

Nacionalna Alijansa za lokalni ekonomski razvoj i USAID su raspisali konkurs za revitalizaciju braunfild lokaliteta na koji lokalne samouprave sa partnerima iz privatnog i civilnog sektora mogu da kandiduju projektne ideje. 

Lokalna samouprava koja predloži najbolje rešenje za problem napuštenog objekta na svojoj teritoriji, dobiće podršku NALED-a u procesu revitalizacije izabrane braunfild lokacije, što podrazumeva studijsku posetu inostranstvu i prateću obuku za predstavnike jedinice lokalne samouprave i lokalnih partnera, izradu detaljnog akcionog plana za revitalizaciju i trogodišnjeg biznis plana, dizajn revitalizacije, podršku u obezbeđivanju dodatnih sredstava za realizaciju projekta i promociju.

Konkurs je otvoren od 6. maja 2014. godine do 6. juna 2014. godine. Lokalne samouprave mogu kandidovati više projekata. Prijave i prateća dokumentacija se podnose u elektronskom obliku na adresu [email protected] sa napomenom „Za konkurs za revitalizaciju braunfilda“.

Vise o konkursu možete pogledati ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft