20.06.2017 | Razvoj MSPP

Javni poziv za start up inovativne biznis ideje

bic logoRASredasp logo


U okviru projekta “Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja“u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Biznis inovacioni centar Kragujevac objavljuje javni poziv za start up inovativne biznis ideje.

Cilj konkursa je da se prepoznaju i podrže inovativne početničke (start up) preduzetničke ideje zasnovane na principima inovativnosti I kreativnosti sa najvećim potencijalom održivosti u okviru sektora kreativnih industrija (izdavaštvo, štampani mediji, grafička, reklamna, muzička i filmska industrija, dizajn, radio, televizija I informacione tehnologije).

Predlagači 3 najbolje ocenjene preduzetničke ideje će dobiti podršku u daljem razvoju svog inovativnog proizvoda ili usluge kroz:

1. Pohađanje obuka iz Standardizovanog seta obuka za preduzetnike (iz nacionalnog programa) na teme:

   - Kako započeti sopstveni biznis – START UP PAKET

   - Мarketing i prodaja

   - Elektronsko poslovanje

2. Usluga mentoringa u trajanju od 10 sati

3. Mogućnost korišćenja prostora i opreme kreativnog Haba (koji se nalazi u Biznis inovacionom centru) za testiranje svoje ideje tj. koncepta.

4. Uključivanje u rad osnovanog udruženja Kreativnog klastera kreativnih industrija Centralne Srbije

5. Podršku prilikom osnivanja i registracije privrednog subjekta


Konkurs je otvoren od 20. juna do 05. jula 2017. godine

Formular za prijavu možete preuzeti ovde

Detaljno popunjen formular sa poslovnom idejom treba poslati na adresu officekg@redasp.rs najkasnije do 05. jula 2017. godine (do 16h).

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja na 034/302-701 ili 300-575.
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft