04.04.2019 | REDASP

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa u 2019. godini

Javni poziv za sprovodenje standardizovane usluge mentoringa u 2019. godini

Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za sprovodenje standardizovane usluge mentoringa, u skladu sa Programom Ministarstva privrede - Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeca i preduzetnike u 2019. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, zadrugama i klasterima, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Mentoring podrazumeva proces u okviru koga mentor, u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom klastera/zadruga, sprovodi odredeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predvidenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava klastera/zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno analiziraju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Pravo da se prijave na javni poziv imaju:

1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledece uslove:

 •     da su registrovani u APR-u Republike Srbije,
 •     da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
 •     da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na srecu/lutriju.

2. Klasteri, koji ispunjavaju sledece uslove:

 •     da imaju najmanje 9 aktivnih privrednih društava i 3 institucije podrške, pri cemu strukturu clanstva cini minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeca i preduzetnika,
 •     da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
 •     da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na srecu/lutriju.

3. Zadruge, koje ispunjavaju sledece uslove:

 •     da su orijentisane ka podršci MMSPP i osnivackim aktom to jasno definišu,
 •     da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge,
 •     da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
 •     da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na srecu/lutriju.

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2019. godine.

Javni poziv je otvoren do 01. juna 2019. godine.

Javni poziv, Uputstvo i obrazac prijave možete preuzeti OVDE

Prijava sa svim pratecim obrascima i dokumentacijom se podnosi licno ili preporucenom poštom u 2 primerka (original i kopija) Regionalnoj agenciji sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2019. godini.

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije možete se obratiti Regionalnoj agenciji.
Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft