16.11.2015 | InDoc Centar

Javni poziv Ministarstva privrede za nabavku opreme

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i odabranim poslovnim bankama:    ERSTE BANK AD, Novi Sad    BANCA INTESA AD, Beograd    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA AD, Beograd    UNICREDIT BANK SRBIJA AD, Beograd    PROCREDIT BANK AD, Beograd

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 200.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Programa jeste povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu, kroz učešće u sufinansiranju nabavke sledeće opreme:

  • nove proizvodne opreme i/ili mašina;
  • polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godine;
  • novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

  • pravna lica, registrovani u Agenciji za privredne registre kao privredna društva ili  zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013)  prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu, kao i
  • preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u Agenciji za privredne registre, razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke uključene u realizaciju Programa uslovno odobre kredit mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi 5% učešća, dok će se preostalih 70% vrednosti investicije obezbediti iz kredita poslovnih banaka uključenih u sprovođenje ovog Programa. Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od vrednosti opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.


Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit u jednoj od ekspozitura/filijala banaka.

Javni poziv za privredne subjekte.pdf
Informacija o nacinu sprovodjenja Programa.pdf
Informacija o uslovima izabranih banaka.pdf
uredba_podrska_malim_preduzecima156_cyr.pdf
Obrazac br. 1.docx
Obrazac br. 2.doc
Obrazac br. 3-za banke.doc
Ugovor sa krajnjim korisnikom.docx

Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft