17.06.2019 | Razvoj teritorije

INSiGHTS projekat - Održana 6. radionica učesnika u razvoju turizma Šumadije i Pomoravlja

Šesta radionica učesnika u razvoju turizma Šumadije i Pomoravlja organizovana je 11. juna u opštini Ćuprija. Cilj je bio predstaviti konačni predlog Strategije i finalizirati ga uz aktivno učešće regionalnih aktera.

Konačni sporazum je postignut za finalizaciju i za podnošenje na odobrenje od strane Skupštine osnivača REDASP-a, kao najrelevantnijeg tela za zvanično usvajanje dokumenata.

Pored toga, učesnici su razgovarali o modelima i alatima za kontinuiranu i najefikasniju promociju SGHT ponude sporog, zelenog I zdravog turizma regiona kroz angažovanje SGHT centara i širenje mreže partnera koji će učestvovati u promociji i razvoju turističkih proizvoda.

INSIGHTS 6. RSG WS 1 INSIGHTS 6. RSG WS 2 INSIGHTS 6. RSG WS 3
INSiGHTS logo


Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft