10.02.2020 | REDASP

Formiranje LAG Šumadije

logoU Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Kragujevca je 23. januara održan sastanak članova radne grupe za formiranje Lokalne akcione grupe Šumadija (LAG Šumadija). Radnu grupu čine predstavnici opština Topola i Rača, Grada Kragujevca, Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Cilj sastanka je bio usvajanje akcionog plana i definisanje aktivnosti za realizaciju inicijative koja ima za cilj formiranje međusektorskog partnerstva zasnovanog na LEADER principima EU. 

LAG Šumadija obuhvata teritorije opština Topola, Rača i seoske mesne zajednice Grada Kragujevca. Aktivnosti koje se sprovode na sprovođenju LEADER programa rezultiraće uspostavljanjem Lokalne akcione grupe i izradom lokalne strategije razvoja teritorije koju obuhvata LAG Šumadija. U okviru strategije definisaće se prioriteti i predlozi projekata koje treba realizovati u skladu sa potrebama razvoja teritorije LAG-a, a u cilju podizanja kvaliteta života u seoskim sredinama.

Formiranje LAG-a i izrada lokalne strategije razvoja kao jedne od aktivnosti ovog procesa, omogućava da se u proces razvoja lokalne zajednice uključe mladi, manjinske i ugrožene grupe, žene iz seoskih sredina, udruženja poljoprivrednika i tradicionalnih zanata, penzioneri, kao i institucije koje podržavaju aktivnosti ovih grupacija, odnosno svi oni koji do sada to nisu bili u mogućnosti. Ovo omogućava da razvoj navedene teritorije bude po meri i u saglasju sa svim njegovim stanovnicima.

U narednom periodu inteziviraće se aktivnosti koje sprovodi radna grupa na uspostavljanju LAG Šumadija kroz brojne sastanke  i radionice u seoskim zajednicama na teritoriji opština koje su obuhvaćene ovom inicijativom.


Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft