25.01.2018 | Razvoj MSPP

Fond za inovacionu delatnost pokrenuo novu uslugu za MSP - Inovacioni vauceri

 Fond za inovacionu delatnost u okviru Programa transfera tehnologija pokrenuo novu uslugu namenjenu malim i srednjim preduzećima – Inovacioni vaučeri.

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Ciljevi šeme inovacionih vaučera:

 • podsticanje MSP iz privatnog sektora da koriste usluge javnih naučnoistraživačkih institucija kako bi poboljšali svoje proizvode, procese, veštine i usluge, i tako unaprede svoju ukupnu konkurentnost;
 • uspostavljanje veza i saradnja između MSP iz privatnog sektora s jedne strane i javnih naučnoistraživačkih institucija sa druge strane, a sve u korist razvoja privrede Srbije.

Pravo da konkurišu za ovaj program imaju mikro, mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim vlasništvom, osnovana u skladu sa važećim srpskim zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne registre sa sedištem u Srbiji. Inovacioni vaučer može da se iskoristi za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su inovativne za preduzeće ili za rešavanje tehničko/tehnološkog problema koje preduzeće odredi kao uslugu od strane javnih naučnoistraživačkih organizacija i to:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet),  procesa, ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Verifikacija tehnologije;
 • Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja (za ove svrhe može se koristiti najviše 20% vrednosti inovacionog vaučera).

Maksimalni iznos koji će se odobravati po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara, pri čemu se inovacionim vaučerom pokriva se do 80% ukupnih troškova usluge bez PDV-a. Jednom podnosiocu prijave u toku ovog javnog poziva mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

Više informacija o programu svi zainteresovani mogu pronaći u Priručniku dostupnom na sajtu http://www.inovacionifond.rs/program-inovacionih-vaucera/, a prijava za ovaj program podnosi se putem portala za prijavljivanje: https://www.inovacionifond.rs/Vouchers/

Inovacioni vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv je otvoren do 21. maja 2018. godine, odnosno do utroška sredstava.Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft