25.06.2018 | Razvoj teritorije

Četvrti sastanak upravnog odbora i transnacionalna radionica u okviru projekta INSiGHTS

 Četvrti sastanak upravnog odbora na projektu INSiGHTS – Integrisane strategije razvoja sporog, zelenog I zdravog turizma,  održan je 18. do 21. juna 2018. u Odorheiu Secuiescu u Rumuniji, zajedno sa 6. tematskim sastankom i četvrtom transnacionalnom radionicom.

Predstavnici svih partnera su učestvovali sa izuzetkom predstavnika hrvatskog partnera. Održane su dve glavne sesije:

1) Pitanja upravljanja projektom i 

2) Komunikacione aktivnosti.

Četvrta multilateralna radionica fokusirala se na tematski stub 1 - Integrisano upravljanje destinacijama uz aktivno učešće partnera projekta i lokalnih zainteresovanih strana. Dobre prakse su predstavljene tokom profesionalnih prezentacija i poseta na terenu u okrugu Harghita. REDASP je predstavila akcioni plan za realizaciju pilot akcije na teritoriji Šumadije i Pomoravlja.

Detaljnije o ovom događaju možete pročitati u SAOPŠTENJU ZA JAVNOST.


INSiGHTS Hargita Rumunija 2018 1INSiGHTS Hargita Rumunija 2018 2INSiGHTS Hargita Rumunija 2018 3
INSiGHTS Hargita Rumunija 2018 4INSiGHTS Hargita Rumunija 2018 5
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft