Razvoj MSPP

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja DOO nastala je procesom transformacije Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća „Šumadija“, koja je 2002. godine uvidela potrebu za pružanjem podrške MSP sektoru. Nakon druge godine rada, izrađena je trogodišnja strategija razvoja prema čijim ciljevima je Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća „Šumadija“ prerasla u Regionalnu agenciju za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, a doprinos održivom razvoju MSP sektora kroz razvoj preduzetništva i podršku malih i srednjih preduzeća se i danas ogleda kroz aktivnosti Odeljenja za razvoj MSPP sektora, kao jednog od pet prioritetnih oblasti razvoja.

Sistem podrške MSP sektoru je evoluirao sa procesom razvoja institucije:

 • 2002. godine – Promovisanje preduzetništva i koncepta pružanja usluga
 • 2003. godine – Pružanje usluga i formiranje baze klijenata
 • 2004. godine – Tržišno pozicioniranje i širenje partnerske mreže
 • 2005. godine – Razvoj novih usluga i strategija
 • 2006. godine – Razvoj strateških mehanizama za MSP sektor
 • 2007. godine –Razvoj i implementacija  projekata iz sfere strateških mehanizama

MSPP sektor predstavlja značajnu polugu ekonomskog razvoja, budući da MSP čine 99.8% svih poslovnih subjekata, ostvaruju 68% ukupnog prometa, 58% bruto dodate vrednosti i angažuju 67% svih zaposlenih u privredi. Dalji rast sektora MSP i njihov značaj za privredu u celini ukazuju na obavezu kreiranja okvira za stvaranje održivog, međunarodno konkurentnog i izvozno orjentisanog sektora, kome je neophodno obezbediti:

 • Finansijsku snagu i pregovaračku moć
 • Planski pristup u razvoju
 • Specijalizovana znanja i veštine

Osnovni razlozi za pružanje podrške MSP sektoru su:

 • Preduzetništvo je ključ za vitalnost društva/teritorije
 • Fleksibilna priroda
 • Generišu nova radna mesta efikasno
 • Inovativni kapaciteti

Odeljenje za razvoj MSPP sektora kroz svoje aktivnosti doprinosi promociji preduzetništva i ostvarivanju definisanih strateških ciljeva:

 • Razvoj finansijskih instrumenata za podršku MSP
 • Uključivanje u nacionalne programe za razvoj preduzetništva
 • Razvoj preduzetničke infrastrukture
 • Praćenje sektora
 • Uključivanje u međunarodne programe koji su u funkciji razvoja preduzetništva
 • Promocija i razvoj preduzetništva

Ostvarivanjem svojih ciljeva, Odeljenje za razvoj MSP sektora prepoznaje svoju ciljnu grupu kao ključni segment u procesima planiranja lokalnog i regionalnog razvoja stvarajući lokalne i regionalne entitete i mehanizame za podršku organizovane u mrežu uz razvoj i implementaciju programa i projekata nastalih na bazi precizno identifikovanih potreba.

Odeljenje za razvoj MSPP sektora pruža podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koja se može grupisati u dve kategorije:

 • Operativna podrška
 • Strateška podrška

Operativna podrška se odnosi na svakodnevni rad sa klijentima, dok se strateška podrška, pre svega, ogleda u podršci razvoju preduzetničke infrastrukture.

Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu
Program mikrokreditiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa teritorije opštine Paraćin
SeeNet Program - Profili preduzеća Srbije i Bosne i Hercegovine
SeeNet - Ital trade
Klaster Šumadijski cevt
Klaster Netwood
Klaster Šumadija tekstil
Evropska mreža preduzetništva
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft