Razvoj ljudskih resursa - Vesti Strana 5

 

19.10.2015 | Razvoj ljudskih resursa

Delegacije Šumadije i Pomoravlja sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (REDASP) u Briselu na manifestaciji Open Days 2015

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja sa delegacijom Šumadije i Pomoravlja (grad Kragujevac i opštine: Paraćin, Aranđelovac, Rača, Lapovo i Batočina), su učestvovale na Konferenciji kohezione politike “Otvoreni dani 2015.” (Open Days 2015) u Briselu, koja se ove godine održavala pod nazivom Evropski regioni i gradovi: partneri za ulaganja i razvoj («Europe's regions and cities: partners for investment and growth») u periodu od 13.10. do 16.10. 2015. godine.

Pročitajte opširnije »

19.10.2015 | Razvoj ljudskih resursa

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (REDASP) u Briselu na predstavljanju projekta REGIONAL na manifestaciji Open Days 2015

Projektom REGIONAL sprovedena je komparativna analiza o tome kako se razvija i implementira politika obrazovanja odraslih u različitim regionalnim kontekstima širom Evrope. Takodje, izvršeno je poredjenje kako se formulišu politike u oblasti...

Pročitajte opširnije »

07.10.2015 | Razvoj ljudskih resursa

Održan sastanak na visokom nivou u okviru projekta Adriatinn

U cilju podrške dijalogu o pitanjima regionalnih razvojnih institucija i razvoja Smart specijalizacije, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Sumadije i Pomoravlja je organizovala Prvi od dva sastanka na visokom nivou između aktera iz različitih zemalja u okviru projekta Adriatinn -„Jаdrаnskа mrežа zа unаpređenje rаzvojа istrаživаnjа i inovаcijа u prаvcu stvаrаnja novih politikа zа održivu konkurentnost i tehnološki kаpаcitet malih i srednjih preduzeća”.

Pročitajte opširnije »

07.10.2015 | Razvoj ljudskih resursa

Open Days 2015 u Briselu

Manifestacija "Open Days" u...

Pročitajte opširnije »

02.09.2015 | Razvoj ljudskih resursa

Završena su dva od ukupno tri murala u okviru realizacije projekta „POP UP ART – KRAGUJEVAC“

U svrhu afirmacije autentičnog kulturnog i kreativnog stvaralaštva Grada Kragujevca, pokrenuta je partnerska inicijativa od strane: Grada Kragujevca FILUMa, Filološko – umetnički fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, kojom su podržane ideje pojedinaca, studenata FILUM-a u polju primenjene umetnosti, u vidu izrade murala kao umetničkog dela obojenih direktno na zid, na postojećim (identifikovanim) javnim površinama.

Pročitajte opširnije »

02.09.2015 | Razvoj ljudskih resursa

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, i u 2015. godini nastavlja sa realizacijom standardnog seta obuka po opštinama Regiona

Opšti cilj besplatnih obuka je podizanje nivoa preduzetničke kulture, znanja i veština, povećanje broja malih i srednjih preduzeća i osnaživanje postojećih.

Pročitajte opširnije »

27.02.2015 | Razvoj ljudskih resursa

Prvi sastanak radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kragujevca

Održan je prvi sastanak radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kragujevca.

Pročitajte opširnije »

26.11.2014 | Razvoj ljudskih resursa

Održani Info dani o preduzetništvu za studente FILUMa i Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu

Regionalna agencija održala info dane na fakultetu FILUM i fakultetu Inženjerskih nauka u Kragujevcu

Pročitajte opširnije »

26.02.2014 | Razvoj ljudskih resursa

Učešće Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja na nacionalnoj konferenciji "Nove tehnologije u obrazovanju"

Predstavnici Regionalne Agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, prisustvovali su na prvom danu „Nove tehnologije u obrazovanju – konferencije o upotrebi IKT u školama“ koja se održava u Domu omladine Beograda 25. i 26. februara 2014.

Pročitajte opširnije »

23.01.2014 | Razvoj ljudskih resursa

Učešće Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja na Info sesiji "EU programi, otvoreni i najavljeni konkursi""

Predstavnici Regionalne Agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, prisustvovali su na Info Sesiji o raspoloživim izvorima finansiranja za budžetski period 2014-2020.

Pročitajte opširnije »

1 2 3 4 5 6 7
EU Integracije
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft