Poziv za uključivanje vaspitno-obrazovanih ustanova u međunarodni program Eko-škole

 • Naslov programa: Poziv za uključivanje vaspitno-obrazovanih ustanova u međunarodni program Eko-škole 
 • Donator / institucija koja je objavila poziv:Ambasadori održivog razvoja i životne sredine
 • Tema (ciljevi / prioriteti programa):Eko-Škole su demokratski , participativni program koji pruža odličnu priliku učenicima da iskuse aktivnu ulogu u svojoj školi. Koristi imaju i škole i šira zajednica kroz:
  • Poboljšano školsko okruženje - Učenici i osoblje škole mogu da sarađuju na pitanjima kao što su smanjenje otpada i rad u školi na ekološki prihvatljiv način.
  • Učešće lokalne zajednice - Lokalne vlasti, organizacije i preduzeća koje su stručne u mnogim oblastima upravljanja zaštitom životne sredine mogu biti voljni da sarađuju u Eko-školskim inicijativama. Rezultat je bolje povezana zajednica.
  • Povećanje ekološke svesti - Učenici (kao i nastavnici i ostalo osoblje) se podstiču da koriste svoja nova ekološka znanja u svakodnevnom životu škole. Ovo pomaže učenicima da shvate značaj onoga što uče u učionici.
  • Veća uloga učenika - Kroz demokratski proces učenici se podstiču da preuzmu kontrolu nad sopstvenim okruženjem, kroz učenje i donošenje odluka o tome kako da unaprede svoj dom i svoju školsku sredinu.
  • Finansijska ušteda - Akcije preduzete kroz program mogu dovesti do uštede u školskim računima za struju i vodu, na primer. Smanjenje otpada i sakupljanje materijala za reciklažu može da pomogne da se prikupi novac za školu
  • Međunarodne veze - Škole mogu da se povežu sa drugim eko-školama u zemlji ili drugim zemljama. Ove veze ne samo da pružaju mogućnost školama da dele informacije o životnoj sredini, već se mogu koristiti i kao sredstvo za kulturnu razmenu i poboljšanje jezičkih veština.
 • Aplikanti: Škole i fakulteti sa teritorije Republike Srbije
 • Rok za prijavu: Za školsku 2014/15 godinu rok za slanje prijava je do 1. septembra 2014. godine
 • Internet adresa / email:http://ambassadors-env.com/  
Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft