Opština Despotovac

Veličina i položaj


Površina (km2) Procenat u odnosu na region Broj naselja
632 12,6 33


Opština Despotovac se nalazi u istočnom delu Srbiјe, odnosno sa istočne strane Velike Morave i prostire se između 43 stepeni i 57 minuta i 44 stepeni i 13 minuta severne geografske širine, odnosno 21 stepen i 15 minuta i 21 stepen i 50 minuta od Griniča. U svom istočnom delu teritorija opštine јe brdsko planinskog karaktera oivičena vencima Kučaјskih planina, dok јe zapadni deo ravničarskog karaktera i pogodan јe za poljoprivrednu proizvodnju. Skoro celom dužinom teritoriјe Opštine protiše reka Resava. 

Demografija


Populacija Procenat u odnosu na region
25611 4,9

Starosna struktura

Prema podacima sa poslednjeg zvaničnog popisa stanovništva, sprovedenog 2002. godine, najzastupljenija je grupacija starosti između 65 i 75 godina –15,9%.

Obrazovna struktura

Obrazovna struktura stanovništva starijeg od 15 godina pokazuje da je 44,2% bez potpunog osnovnog obrazovanja. 24,4% posmatrane populacije poseduje osnovno obrazovanje, dok je sa srednjim 26,5%. Stanovništvo sa višim i visokim obrazovanjem čini 4,2% posmatrane populacije.

Privreda

Zarade


Jun 2010 Prosek za prvu polovinu 2010.
Ukupno Privreda Ukupno
19383 RSD 15292 RSD 30658 RSD


Spoljnotrgovinska razmena


Uvoz Izvoz
3247840 USD 7861912 USD


Ukupna spoljnotrgovinska razmena opštine Despotovac tokom 2009. godine je iznosila 11109752 USD, pri čemu je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 242,1%.

Privredni subjekti

Prema podacima Agencije za privredne registre na kraju 2009. godine na teritoriji opštine Despotovac je bilo aktivno 168 preduzeća i 533 preduzetnika.

Pregled preduzeća po sektorima delatnosti

Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila 55
Prerađivačka industrija 32
Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda 17
Saobraćaj, skladištenje i veze 16
Ostali sektori 48


Pregled preduzeća po podsektorima prerađivačke industrije


Prerada drveta i proizvodi od drveta 8
Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana 6
Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 4
Ostali podsektori 11


Pregled preduzetnika po sektorima delatnosti


Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila 231
Prerađivačka industrija 75
Hoteli i restorani 72
Građevinarstvo 43
Saobraćaj, skladištenje i veze 35
Poslovi sa nekretninama, iznajmljivanje 28
Ostali sektori 28


Pregled preduzetnika po podsektorima prerađivačke industrije


Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana 18
Prerada drveta i proizvodi od drveta 18
Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 11
Ostali podsektori 28

Zaposlenost/nezaposlenost

Na kraju 2008. godine opština Despotovac je imala 4468 registrovanih zaposlenih lica, od čega se na žensku populaciju odnosilo 28,9%. U strukturi zaposlenih lica po sektorima delatnosti ističe se sektor vađenja ruda i kamena koji upošljava 33,7% registrovanih zaposlenih lica opštine. U pogledu uposlenosti radne snage ostali sektori beleže znatno manja učešća, a najviše od njih sektor prerađivačke industrije – 11,9%.
Prema podacima koji se odnose na 2009. godinu opština Despotovac je imala 1651 registrovano nezaposleno lice, pri čemu je ženska populacija činila 55,8%. Stopa nezaposlenosti 2008. godine u opštini Despotovac je iznosila 26,8% i određena je kao učešće nezaposlenih u zbiru zaposlenih i nezaposlenih lica opštine.

Zvanična web prezentacija opštine Despotovac: www.despotovac.rs

InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft