Linkovi/

 
Japanska agencija za međunarodnu saradnju – JICA
http://www.jica.go.jp
Kanadska agencija za međunarodni razvoj – CIDA
http://www.acdi-cida.gc.ca
Kancelarija za evropske integracije
http://www.seio.gov.rs
Klaster proizvođača cveća Šumadijski cvet
http://www.sumadijskicvet.com
Klaster proizvođača nameštaja Netwood
http://www.netwoodcluster.net
Klaster tekstilaca "Šumadija tekstil"
http://www.sumadijatekstil.rs/
Medicinski fakultet Kragujevac
http://www.medf.kg.ac.rs
Međunarodna banka za obnovu i razvoj - EBRD
http://www.ebrd.org
1 2 3 4 5 6 7 8
Savetnik za žensko preduzetništvo
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
EU Integracije
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft