Konkurs za originalni dramski tekst za mlade na srpskom jeziku

  • Naslov programa: Konkurs za originalni dramski tekst za mlade na srpskom jeziku 
  • Donator / institucija koja je objavila poziv:Udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade ASSITEJ Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture
  • Tema (ciljevi / prioriteti programa):Udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade ASSITEJ Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja po drugi put raspisuje konkurs za originalni dramski tekst za mlade na srpskom jeziku.
  • Aplikanti:Pravo učešća na konkursu imaju građani – ke Republike Srbije, autori-ke originalnih, neobjavljenih i neizvođenih dramskih tekstova
  • Finansiranje:200.000 dinara (bruto)
  • Rok za prijavu: 15. mart 2014.
  • Internet adresa / email:http://www.assitejsrbija.org.rs/srpski/aktuelno2.php
 
Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft