Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi"Drugačije od drugih"

 • Naslov programa: Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi"Drugačije od drugih" 
 • Donator / institucija koja je objavila poziv:Kraljevina Švedska
 • Tema (ciljevi / prioriteti programa): Cilj je da se istakne važnost i ulogu koju lokalne vlasti imaju u pomenutim oblastima, a kako bi se  dodatno poboljšao rad lokalnih administracija i unapredili kvalitet pruženih usluga   građanima.Teme konkursa:
  Evropske integracije na lokalnom nivou
  Zaštita životne sredine na lokalnom nivou
  Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
  Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou
 • Aplikanti:Na koji način se možete prijaviti:
  Pošaljite  objavljene tekstove ili emitovane priloge na sledeći način:
  • štampani prilozi - u štampanoj ili elektronskoj formi (kopija teksta sa podacima o autoru, datumu objave i novinskoj redakciji, uključujući kontakt informacije autora)
  • elektronski - radio i televizijski prilozi (kopija priloga na dvd disku, uključujući podatke o autoru, datumu emitovanja i televizijskoj/radio stanici na kojoj je prilog emitovan, kao i kontakt informacije autora)
  • onlajn - print screen i link ka objavljenom prilogu (uključujući podatke o autoru, datumu objave i medijskom veb portalu na kojem je tekst objavljen, kao i kontakt informacije autora)
 • Rok za prijavu: od 1. marta do 31. avgusta 2014
 • Internet adresa / email: http://www.skgo.org/contests/99  
 
Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft