Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2015. godini

 • Naslov programa: Konkurs za finansiranje i  sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2015. godini 
 • Institucija koja je objavila poziv: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
 • Cilj konkursa: Doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.  Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje prikupljanja, istraživanja, zaštite, korišćenja, predstavljanja i tumačenja kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.
Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
 • Zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • Zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa;
 • Zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa;
 • Zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe;
 • Zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa;
 • Zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke bibliotečke građe;
 • Bibliotečko-informaciona delatnost. 
 • Aplikanti: Ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti (šifre delatnosti: 91.01, 91.02 i 91.03), koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko- nformaciona delatnost. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, čija se delatnost finansira shodno članu 74. Zakona o kulturi. Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke. 
 • Rok za prijavu: 03. mart 2015. godine
 • Internet adresa: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji-u-2015--godini   
Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti ovde Kulturno nasledje 2015.zip.
 
Izvor: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft