Konkurs MPŠV za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja

 • Naslov programa:Konkurs MPŠV za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja 
 • Donator / institucija koja je objavila poziv:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede Republike Srbije
 • Tema (ciljevi / prioriteti programa): Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:
  • kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta
  • izgradnju specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera (prijava do 15.05.2014.god.)
  • komasaciju (prijava do 20.06.2014.god.),
  • uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva (prijava do 5.05.2014.god.),
  • izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) (prijava do 5.05.2014.god.),
  • nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2014. godini (prijava do 1.09.2014.god.),
  • privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 15.05.2014.god.),
  • melioracija livada i pašnjaka (prijava do 15.05.2014.god.),
  • davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 1.09.2014.god.),
  • studijsko-istraživačke radove i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju (prijava do 5.05.2014.god.),
  • studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave (prijava do 5.05.2014.god.),.
 • Aplikanti:Korisnici sredstava na osnovu ovog Konkursa mogu biti:
  • jedinica lokalne samouprave
  • fizičko lice;
  • poljoprivredna savetodavna i stručna služba: privredno društvo i preduzetnik
  • naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna institucija u oblasti  poljoprivrede i instituti u oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija;
  • ustanova: srednja i viša poljoprivredna škola i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina;
  • privredno društvo i preduzetnik;
  • udruženje vodokorisnika;
  • zemljoradnička zadruga.
 • Finansiranje: Sredstva za realizaciju ovih radova obezbeđuje se iz budžeta RS u ukupnom iznosu od 1500000 dinara i u visini učešća do 100%
 • Rok za prijavu:U zavisnosti od namene sredstava od 05.05.2014. do 1.9.2014.Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Upravi za poljoprivredno zemljište, Obilićev venac 9-11 III sprat kancelarija 30 odnosno IV sprat kancelarija 41, sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
  Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „za konkurs-(navesti namenu ulaganja)“, za svaku namenu pojedinačno. 
 • Internet adresa / email: http://www.mpsv.gov.rs  
Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti ovde.
 
Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft