Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini

  • Naslov programa:Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini 
  • Donator / institucija koja je objavila poziv: ...
  • Tema (ciljevi / prioriteti programa): Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.
  • Aplikanti:Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena
  • Finansiranje:Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara
  • Trajanje projekta: Aktivnosti za koje su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa realizacijom istih od strane korisnika sredstava, moraju biti završena do 25. novembra 2014. godine.
  • Rok za prijavu: 11. jul 2014. godine.

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft