Javni poziv u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini

  • Naslov programa:Program podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini 
  • Donator / institucija koja je objavila poziv:Nacionalna agencija za regionalni razvoj
  • Tema (ciljevi / prioriteti programa): Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.
  • Aplikanti:preduzetnici,mikro,mala i srednja preduzeća
  • Finansiranje: 50.000-500.000
  • Rok za prijavu:18. jul 2014. godine.
Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti ovde
 
Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft