Inicijativa za unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područijima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

10.10.2016.

Održana radionica na temu «Ženska ruralna inicijativa Šumadija - Razvoj inicijative i partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga»

U okviru programaPodrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbijikoji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, 7.10.2016. godine u Kragujevcu održana radionica na temu «Ženska ruralna inicijativa Šumadija - Razvoj inicijative i partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga».

Pored predstavnika lokalnih samouprava iz Šumadijskog okruga, radionici su prisustvovali i predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora. Veliku zainteresovanost da se uključe u rad su dali i prisutni predstavnici poljoprivrednih gazdinastava, proizvođači, udruženja žena.

Radionicа je obuhvatila I analizu položaja žena u ruralnim sredinama, sektora tradicionalnih proizvoda u Šumadijskom orugu kao sektora koji su obuhvaćeni oblastima intervencije u iniciajtivi, kao što je ekonomsko osnaživanje i zastupanje interesa žena / šta su prepreke.

Drugi deo radionice je imao za cilj ocenu partnerstva sa stanovišta sektorskog pristupa i definisanje organizacione i upravljačke strukture partnerstva.


U predstojećem periodu Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja će sa zainteresovanim partnerima nastaviti započeti niz aktivnosti na uspostavljanju i razvoju inicijative «Ženska ruralna inicijativa Šumadija« u Šumadijskom okrugu.


                                           Podrška ruralnom i regionalnom razvoju RS 1Podrška ruralnom i regionalnom razvoju RS 4     

                                           Podrška ruralnom i regionalnom razvoju RS 2Podrška ruralnom i regionalnom razvoju RS 3

06.10.2016.

Najava radionice "Ženska ruralna inicijativa Šumadija - Razvoj inicijative i partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga"

U okviru programa „Podrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“ koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, 7.10.2016. godine u Kragujevcu će se održati radionica na temu «Ženska ruralna inicijativa Šumadija - Razvoj inicijative i partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga».

Kao učesnici radionice i potencijalni partneri u budućoj realizaciji inicijative «Ženska ruralna inicijativa Šumadija» prepoznati su predstavnici svih sedam lokalnih samouprava iz Šumadijskog okruga, kao i predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora. Veliki doprinos u budućem radu prepoznaje se I u poljoprivrednim proizvođačima, predstavnicima turističkih organizacija, udruženjima žena, mladih i preduzetnika iz oblasti agrara, koji su takođe pozvani na učešće.

U predstojećem periodu Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja će sa zainteresovanim partnerima nastaviti započeti niz aktivnosti na uspostavljanju i razvoju inicijative «Ženska ruralna inicijativa Šumadija« u Šumadijskom okrugu.

Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft