InDoc Centar

InDoc centar, kao jedno od odeljenja Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, formiran je januara 2006. godine u okviru projekta „Razvoj institucionalnog kapaciteta za implementaciju Integrativnog plana društveno-ekonomskog razvoja Šumadije i Pomoravlja” koji je finansiran od strane Evropske agencije za rekonstrukciju. Osnovni razlog formiranja InDoc centra jeste pružanje podrške procesu regionalnog razvoja i to kroz formiranje mehanizama za prikupljanje, obradu, sistematizaciju i analizu podataka od važnosti za Šumadijski i Pomoravski okrug. Naime, InDoc centar je, kao izvor distribucije pravih informacija u pravo vreme, nastao imajući u vidu probleme i nedostatke procesa planiranja regionalnog razvoja koji su se ogledali u sledećem:  
 • u Šumadijskom i Pomoravskom okrugu nije postojala objedinjena jedinstvena baza podataka relevantnih društveno-ekonomskih podataka,    
 • nisu postojale sublimirane analize o razvojnim potencijalima Šumadije i Pomoravlja,    
 • tok informacija među ključnim akterima društveno-ekonomskog razvoja je bio spor i često nepravovremen,    
Statistički podaci koji se odnose na procese društveno-ekonomskog razvoja često su bili dostupni samo na republičkom nivou, dok su lokalni i regionalni nivoi bili zapostavljeni. Sa druge strane, iako su pojedini podaci na lokalnom nivou bili i dostupni oni nisu bili objedinjeni na jednom mestu, odnosno nije postojala institucija koja se bavila njihovim prikupljanjem I tumačenjem. Pored toga, i samoj Regionalnoj agenciji je bilo potrebno centralizovano mesto prikupljanja i distribucije korisnih informacija radi podizanja kapaciteta ostalih odeljenja.   

Zato su pred InDoc centar bili postavljeni zadaci koji bi navedene nedostatke, u procesu planiranja regionalnog razvoja otklonili. Ispunjavanjem tih zadataka InDoc centar nije samo obezbedio podizanje kapaciteta Regionalne agencije, već i drugih ključnih nosilaca procesa planiranja regionalnog razvoja na teritoriji Šumadije i Pomoravlja  

Osnovne aktivnosti InDoc centra jesu:  
 • prikupljanje, obrada, sistematizacija i analiza podataka,    
 • diseminacija i unapređenje disperzije informacij1,    
 • izrada analiza i izveštaja od važnosti za region Šumadije i Pomoravlja,    
 • razvoj i održavanje informacionog sistema Regionalne agencije,    
 • razvoj i održavanje web strana Regionalne agencije,    
 • razvoj baza podataka,    
 • realizacija obuka na teme rada u odabranim računarskim programima za zaposlene u lokalnim samoupravama,    
 • izdavaštvo Regionalne agencije: izrada publikacija, newslettera, informativnih listova i brošura za potrebe Regionalne agencije,    
U narednom periodu InDoc centar će se usmeriti na realizaciju aktivnosti koje će, kao i do sada doprinositi uvećanju kapaciteta Regionalne agencije i njenih partnera u sprovođenju procesa planiranja regionalnog razvoja, a koje će se konkretno odnositi na:
 • razvoj web portala koji bi objedinio investicione potencijale svih lokalnih samouprava Šumadijskog i Pomoravskog okruga, zasnovanog na GIS softverskim rešenjima,    
 • razvoj online sistema za objedinjavanje aktivnosti nosilaca procesa regionalnog razvoja na nivou Šumadijskog i Pomoravskog okruga,    
 • kreiranje online baze znanja svih regionalnih agencija u Srbiji,    
 • redovnu nadogradnju postojećeg informacionog sistema Regionalne agencije.    


Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft