Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu

  • Naslov programa: Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu (Economic impact of social enterprises – Grant Programme 2012) 
  • Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
  • Tema (ciljevi / prioriteti programa): Cilj aktivnosti, koje će biti finansirane kroz ovaj poziv za podnošenje predloga projekata, jeste doprinos većoj dostupnosti pouzdanih statističkih podataka o socijalnim preduzećima na nacionalnom i evropskom nivou i identifikovanje zemalja, zainteresovanih za prikupljanje ove vrsta informacija. Svrha poziva je obezbeđenje kredibilnih, uporedivih i sistematičnih informacija i indikatora za donosioce odluke i relevantne interesne grupe, koje svedoče o ulozi socijalnih preduzeća u nacionalnim ekonomijama. Ove informacije treba da su korisne i praktične za interesne grupe i za njihovo donošenje odluka. Zbog toga Evropska komisija želi da ohrabri nacionalne statističke kancelarije zemalja članica EU i drugih zemalja (među koje spada i Srbija) i kvalifikovanih operatera po ovom pozivu, koji potpadaju pod Program konkurentosti i inovativnosti (CIP program), da sakupljaju ovu vrstu informacija.
  • Aplikanti: Nacionalne / regionalne statističke kancelarije ili svaka javna ili privatna organizacija ili subjekt čije aktivnosti uključuju promociju socijalnih preduzeća. Takve organizacije ili subjekti mogu biti:
  • javni ili polu-javne administracije na svim nivoima i nacionalne, regionalne i lokalne vlasti ili servisi
  • obrazovne institucije poput univerziteta, istraživačkih centara i sl.
  • komore socijalnih preduzeća i/ili privredne komore i slična tela, poput asocijacija socijalnih preduzeća i mreža za podršku.
Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: Evropska unija

Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft