Počela realizacija projekta Link Up! Serbia II

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je počela realizacija projekta Link Up! Serbia II koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA), sredstvima Austrijske razvojne saradnje (ADC) u iznosu od 1,669,454 miliona evra. Projekat se bavi razvijanjem poslovne saradnje sa srpskom dijasporom kroz podršku investicijama, partnerstva firmi iz dijaspore i domaćih malih i srednjih preduzeća, i podršku lokalnim samoupravama u predstavljanju investicionih potencijala.

Projekat predstavlja drugu fazu, pokrenutu na bazi istraživanja i razvoja saradnje Međunarodnog centra za razvoj migracionih politika (ICMPD) sa srpskom dijasporom u Austriji kao i predloga regionalnih razvojnih agencija u Srbiji i Privredne komore Srbije.

ICMPD je međunarodna organizacija specijalizovana za politike migracija. Sedište ICMPD-a je u Beču. Republika Srbija je jedna od osamnaest članica ICMPD-a. U saradnji sa Republikom Srbijom i uz podršku Austrijske razvojne saradnje (ADC), ICMPD je već tri godine aktivan na temi srpske dijaspore u Austriji, kroz tzv. prvu fazu Link Up! projekta.

Istraživanja u prvoj fazi su pokazala da postoji sve snažnija zainteresovanost dijaspore da ulaže u Srbiji i da podrži domaća mala i srednja preduzeća u internacionalizaciji. Predviđene aktivnosti u sklopu ovog projekta su osmišljene tako da se srpskoj dijaspori omogući lakše investiranje i povezivanje sa poslovnim partnerima u Srbiji, a lokalnim samoupravama pomogne da na pravi način predstave investicione mogućnosti i uslove poslovanja u svojim sredinama.

ICMPD sprovodi i drugu fazu projekta. U drugoj fazi, nacionalni partner na projektu je Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, dok su implementacioni partneri Razvojna agencija Srbije (RAS), Privredna komora Srbije i 6 regionalnih razvojnih agencija: RAREI (Beograd), RRA Braničevo - Podunavlje (Požarevac), Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga (Leskovac), RRA Jug (Niš), REDASP (Kragujevac) i RARIS (Zaječar).

U geografskom fokusu u Srbiji su Beograd, Šumadijski i Pomoravski okrug, Braničevo i Podunavlje, Zaječarski i Borski okrug, Niški okrug, i Jablanički i Pčinjski okrug.

U fokusu u dijaspori su prva i druga generacija dijaspore u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj.

Prve aktivnosti na projektu podrazumevaju mapiranje direktnih investicija dijaspore na teritoriji koju pokriva projekat. U ovom procesu važnu ulogu imaju lokalne samouprave koje mogu obezbediti raspoložive osnovne podatke o dijaspori i investicijama iz dijaspore, na osnovu kojih će se u narednom koraku pristupiti detaljnom istraživanju i programiranju dalje podrške investitorima i lokalnim samoupravama.

Aktivnosti projekta dalje uključuju tehničku podršku opštinama i gradovima sa najzastupljenijom aktivnošću dijaspore. To pre svega podrazumeva izradu baze investicionih projekata i izradu paketa promotivnih materijala za investicione mogućnosti i potencijale.

Nadamo se Vašoj podršci i aktivnom učešću u svim fazama projekta!


BROŠURA

              


PARTNERI NA PROJEKTU VESTI     


       

 GALERIJAnl


Link up - Dogadjaji


LinkUp Mentorski programiCulinary Trail
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft